+++ Artikel Vatcho Pogosian +++

[[describe linkhttp://acwmobiliteit.wikidot.com/local--files/artikel-vatcho-pogosian/Artikel-%20vatcho-%20pogosian.docxArtikel-vatcho-pogosian

Naam: Vatchagan Pogosian
Bachelor in het Sociaal werk
2012-2013


Bellen achter het stuur?

Inhoudsopgave:

1) Voorblad
2) Thema: Bellen achter het stuur?
Artikels
3) Telefoneren : GSM veroorzaakt 1 ongeval op 4
4) Inleiding : jaarlijks vallen er circa 600 slachtoffers door mobiel bellen in een auto
4.1) Kans op ongeval verviervoudigd
4.2) Handheld bellen verboden
4.3) Boetes
4.4) Strengere controle
5) Steeds meer gsm-gebruik achter het stuur vastgesteld
6) Ondanks alle campagnes: Belg blijft bellen achter stuur
7) Verbod op gsm-gebruik achter stuur ontoereikend
8) Nieuwe Go For Zero-campagne van start
9) Trefwoordenlijst
10) Volledige bronnen lijst

De auteur is verbonden aan de Nederlandse Openbaar Ministerie
Afdeeling Verkeer en Overtredingen
Correspondentieadres : Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
Tel. : 070/3399600
3) Telefoneren : GSM veroorzaakt 1 ongeval op 4
In Amerika wordt maar liefst 23% van alle auto-ongelukken veroorzaakt door het gebruik van de gsm in de auto.
Wist jij dat je minstens vijf seconden niet op de weg let telkens wanneer je de gsm gebruikt in de wagen? Tegen een snelheid van 90 km/u komt dat neer op een afstand van 125 meter.Sms'en is trouwens het gevaarlijkste wat je kan doen in de wagen. Wie sms't heeft 23 meer kans op een ongeval omdat je vaak afwijkt van jouw rijvak. Het intikken van een telefoonnummer verhoogt de kans op een ongeval 3 keer. Praten, luisteren en het zoeken naar je gsm verhoogt de kans met bijna 50%. Driekwart van alle bestuurders is zich niet bewust van het gevaar dat ze lopen tijdens het gsm'en in de auto.
Inleiding
4) Feit: jaarlijks vallen er circa 600 slachtoffers door mobiel bellen in een auto
Handheld bellen leidt tot gevaarlijk weggedrag. Een bestuurder die met de telefoon in de hand belt, wordt immers op twee manieren afgeleid. Lichamelijk, wanneer hij gelijktijdig de telefoon moet bedienen als zijn auto moet besturen, maar ook geestelijk, als zijn aandacht verdeeld moet worden tussen het telefoongesprek en het autorijden.
4.1) Kans op ongeval verviervoudigd
Bellen tijdens het autorijden verhoogt de kans op een ongeval aanzienlijk. Het ongevalsrisico bij mobiel bellen is vier maal hoger dan wanneer er niet wordt gebeld. Handsfree bellen is iets veiliger, maar is door concentratieverlies ook bepaald niet risicoloos. De Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend dat bij 20 tot 30 procent van de ongevallen afleiding van of gebrek aan aandacht voor het verkeer een belangrijke rol speelt. De SWOV schat in dat er per jaar circa 600 slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) in het verkeer vallen door bellen tijdens het rijden.
4.2) Handheld bellen verboden
Sinds 2002 is het wettelijk verboden voor degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt, een mobiele telefoon vast te houden. Niet alleen bellen en rijden is verboden, ook rijdend sms-en of iets in de telefoon opzoeken is niet toegestaan. De wetgever heeft de term 'vasthouden' dus bewust gekozen. Ook is bepaald dat het klemmen van de telefoon tussen oor en schouder niet mag.

4.3) Boetes


Uw boete voor bellen in de auto

Volgens de wegcode mag u niet telefoneren met een toestel dat u in de hand houdt terwijl u aan het rijden bent. Handsfree bellen of bellen met een headset is wél toegelaten. U mag ook telefoneren in een wagen die stilstaat, of geparkeerd is.


Minnelijke schikking

Veel boetes voor bellen achter het stuur van de wagen worden door het parket afgehandeld met een minnelijke schikking. U krijgt dan een overschrijvingsformulier in de bus met de vraag om uw boete meteen te betalen. Doet u dat? Dan moet u niet voor de politierechter verschijnen. Maar pas op: bij een minnelijke schikking mag u geen verweermiddelen aanvoeren. Als u dus denkt dat uw boete onterecht werd gegeven, betaalt u de minnelijke schikking best niet.
Neem in dat geval zeker contact op met onze specialisten voor gratis advies

Bereken uw boete voor bellen in de auto

Bellen in de auto is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor een overtreding van tweede graad zijn:
◦Boete: tussen 110 euro en 1375 euro
◦Rijverbod is mogelijk
◦Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.

Krijgt u voor de tweede keer binnen het jaar een boete voor telefoneren achter het stuur? Dan verdubbelen de boetebedragen.

4.4) Strengere controle
In 2009 werden130.000 bekeuringen uitgeschreven voor handheld bellen. Omdat menig weggebruiker nog handheld belt, blijft de politie intensief controleren. Hiervoor zijn onopvallende motorfietsen op de weg, en alle agenten op straat kunnen tegen handheld bellen optreden.

Primair

Een studie die deze week gepubliceerd werd door een Amerikaanse universiteit evalueert de impact van dodelijke ongevallen veroorzaakt door het gebruik van een mobiele telefoon. Beangstigend!
Volgens de onderzoekers van het ‘North Texas Health Science Center’ werden er 16 141 dodelijke ongevallen geregistreerd die te wijten zijn aan het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur, vooral om sms’jes te schrijven of te lezen terwijl je aan het rijden bent. We wisten al dat het gevaarlijk was, nu zijn er ook cijfers om dat te staven. De meer dan zestienduizend overlijdens vielen in de periode 2001-2007.

Het aantal is gebaseerd op de officiële statistieken opgesteld door de Amerikaanse verkeersveiligheid. 6% van de chauffeurs gebruiken hun telefoon nog terwijl ze rijden. In de loop der jaren hebben sms’jes daarbij geleidelijk aan het effectieve bellen vervangen als meest voorkomende telefoongebruik achter het stuur. De overlijdens die het gevolg zijn van een gebrek aan concentratie zijn met 28% toegenomen tussen 2005 en 2008!

En de recente actualiteit lijkt de stellingen van de universiteit te bevestigen. Frank Ryan, een chirurg die heel wat Hollywood celebrities onder zijn patiënten telde, verongelukte in augustus van dit jaar. Hij sloeg met zijn jeep te pletter tegen de rotsen langs de Stille Oceaan. De dokter was afgeleid omdat hij een foto wou versturen op zijn Twitter account terwijl hij aan het rijden was! Het werd hem fataal. Twee tips: gebruik je hands free kit en vermijd om je telefoon te gebruiken achter het stuur als het enigszins mogelijk is. Stel het even uit om iemand te bellen of neem alleen de echt noodzakelijke oproepen aan.

Secundair
5) Steeds meer gsm-gebruik achter het stuur vastgesteld
Het aantal registraties door politiediensten van gsm-gebruik achter het stuur is in de periode 2008-2010 gestegen van 115.894 tot 124.386. Dat blijkt uit het antwoord van minister van binnenlandse zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Jef Van den Bergh (CD&V). Milquet waarschuwt ervoor dat de controles op het gsm-gebruik achter het stuur in de toekomst nog geïntensifieerd zullen worden.

In de meerderheid van de gevallen resulteerde de vaststelling van gsm-gebruik achter het stuur in een onmiddellijke inning. Het aantal steeg in de periode 2008-2010 van 110.160 tot 116.830. Het aantal opgemaakte pv's steeg van 5.648 in 2008 tot 7.508 in 2009, maar kende in 2010 een lichte daling tot 7.464. Zowel de interventieploegen van de politie als ploegen belast met verkeerstoezicht hebben continu aandacht voor deze problematiek.
6) Ondanks alle campagnes: Belg blijft bellen achter stuur

De Belg kan het bellen of gsm'en achter het stuur niet laten. Het aantal overtredingen is volgens de politie de afgelopen twee jaar met 7procent gestegen. En dit jaar zullen we er wellicht nog eens een flinke lap bijdoen. 'Door het succes van smartphones zijn we nog bereikbaarder geworden. Jammer genoeg ook terwijl we rijden.'
In 2008 liepen in ons land 115.917 chauffeurs tegen de lamp wegens bellen, sms'en of mailen achter het stuur. Vorig jaar waren het er 124.102 die de boete van 100 euro mochten ophoesten. En tijdens de eerste drie maand van dit jaar zwierde de politie al 43.912 mensen op de bon om die reden. Aan dat tempo gaan we dit jaar fors over het aantal van 2010.

De reden voor de stijging ligt volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) bij de strengere controles, maar ook bij de populariteit van smartphones. 'Daarmee zijn we nog bereikbaarder', zegt woordvoerster Sofie Van Damme. 'We kunnen mailen, op Twitter,… Maar dat gebeurt dus ook terwijl we in de auto zitten. En voor de duidelijkheid: ook dat is wel degelijk verboden en wordt bekeurd.'

Volgens onderzoek van het BIVV belt momenteel 26 procent van de Belgische chauffeurs dagelijks achter het stuur zonder handenvrije kit. 16 procent verstuurt berichtjes. 'De Belgische chauffeur blijft hardleers als het gaat over bellen of sms'en achter het stuur', weet de Gentse hoofdcommissaris Manuel Mugica Gonzalez. 'De voorbije jaren zijn er veel campagnes geweest en controleerden we hard. Toch krijgen we die foute mentaliteit er moeilijk uit. Rinkelt de gsm terwijl ze aan het rijden zijn, dan denken ze niet aan het gevaar en nemen ze die in de hand om een praatje te maken.'

Zelfs al hebben veel chauffeurs een handenvrije kit in de wagen. 'Slechts zes op de tien chauffeurs die zo'n kit hebben, maken er gebruik van', zegt Van Damme. De rest doet dat niet omdat ze vinden dat die niet goed werkt, de kit net dat moment niet geactiveerd is, …

Het BIVV benadrukt wel nog dat ook handenvrij bellen niet zonder gevaar is. 'Ook dan loop je tot negen keer meer kans op een ongeval.'
7) Verbod op gsm-gebruik achter stuur ontoereikend
Louter een verbod op mobiel bellen achter het autostuur doet het aantal ongevallen niet dalen. Dat is het opmerkelijk resultaat van een onderzoek van het Amerikaanse Highway Loss Data Institute (HLDI). Daarbij wordt opgemerkt dat een onderzoek in de staten New York, Connecticut en Californië en Washington DC, waar inmiddels een verbod geldt op het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, uitgewezen heeft dat de maatregel geen enkele impact heeft gehad op het aantal ongevallen. De onderzoekers geven wel toe dat deze opmerkelijke vaststelling wellicht te maken heeft met het feit dat vele autobestuurders door het invoeren van het verbod wellicht zijn overgestapt op handenvrij bellen, wat volgens hen nauwelijks voor een grotere veiligheid zorgt.

"We moeten toegeven dat we totaal verrast werden door de resultaten van het onderzoek," merkt Adrian Lund, president van het Highway Loss Data Institute, op tegenover de Amerikaanse krant USA Today. Uit een studie van het instituut tien jaar geleden bleek dat het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur het risico op een ongeval verviervoudigde. Het nieuwe onderzoek toont volgens Lundl echter aan dat een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon het aantal ongevallen niet doet dalen en dus wellicht onvoldoende is om de veiligheid in het verkeer te verhogen. Hij voegt er aan toe dat er verder onderzoek nodig is om uit te maken waarom het verbod geen effect blijkt te hebben en extra maatregelen mogelijk moeten worden doorgevoerd, maar mogelijk is het overschakelen op handenvrij bellen volgens hem een verklaring.

De Governors Highway Safety Association (GHSA) en de American Automobile Association (AAA) waarschuwen echter voor snelle conclusies. Een woordvoerder van de Governors Highway Safety Association, die de veiligheidsautoriteiten in de vijftig Amerikaanse steden vertegenwoordigt, merkt op dat er geen bijkomende maatregelen zouden mogen worden genomen vooraleer er meer duidelijkheid is over de achterliggende oorzaken van de onderzoeksresultaten. De organisatie is wel voorstander van een verbod op het versturen van tekstberichten via de mobiele telefoon, maar verzet zich voorlopig onder meer tegen een verbod op handenvrij bellen. Steeds meer Amerikaanse staten willen het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer aan banden leggen. (MH)

8) Nieuwe Go For Zero-campagne van start
Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid start vandaag de tweede editie van de campagne Go For Zero. Affiches langs de weg sensibiliseren automobilisten rond gordeldracht, alcoholgebruik, bellen achter het stuur en overdreven snelheid. Het einddoel van de campagne is een daling van het aantal verkeersdoden tot nul. Voor 2020 wil de Europese Commissie alleszins een halvering ten opzichte van 2010. Voor België betekent dat een maximum van 420 per jaar.

Het BIVV waarschuwt dat het in ons land niet de goede kant uit gaat. De definitieve balans van het aantal slachtoffers in 2011 wordt binnen enkele weken gepubliceerd, maar de cijfers van de eerste negen maanden vertonen een stijgende tendens. Op jaarbasis is nog steeds meer dan één Belg op tweehonderd het slachtoffer van een letselongeval in het verkeer.

Met de affichecampagne wil het BIVV ten strijde trekken tegen de banalisering van de oorzaken die aan een ongeval ten gronde liggen. "Te vaak beweert men dat een verkeersongeval werd veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden", stelt het instituut. "Het is nochtans duidelijk dat het rijgedrag van sommige automobilisten zeer vaak aan de basis ligt." (belga/tma)

Trefwoordenlijst:

• Ongevalsrisico  de risico grootte van een ongeval
• SWOV De Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
• Wegcode  verkeersregels en normen
• Headset  eng. Term: ‘hoofd toestel’= Handsfree handvrij bellen
• Concentratieverlies  verschillende redenen “ bellen, sms-en, drinken, eten , …” tijdens het rijden
• GHSA  De Governors Highway Safety Association
• AAA  de American Automobile Association
• BIVV  het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
• HLDI  het Amerikaanse Highway Loss Data Institute

Personen:
• Joëlle Milquet  het toenmalige minister van binnenlandse zaken
• Adrian Lund  president van het Highway Loss Data Institute
• Manuel Mugica Gonzalez  de Gentse hoofdcommissaris

Bronnen:

1)http://www.mobileguide.be/nl/index.cfm/gsm-smartphones/actualiteit/mobiel-toestel-achter-het-stuur-en-ongevallen-opgelet/
2) http://www.libelle.be/thuis/149816/gsm-veroorzaakt-1-ongeval-op-4
3) Openbaar Ministerie: http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/overtredingen/telefoneren/

4) http://www.mobileguide.be/nl/index.cfm/gsm-smartphones/actualiteit/mobiel-toestel-achter-het-stuur-en-ongevallen-opgelet/

5) Het Laatste Nieuws ( 2009), ‘Bellen achter stuur: 75 % meer kans op ongeval’, hln.be 2009
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/949946/2009/07/30/Bellen-achter-stuur-75-meer-kans-op-ongeval.dhtml

6)http://www.google.be/imgres?um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1536&bih=774&tbm=isch&tbnid=lvT2IjKfBSVWbM:&imgrefurl=http://www.jesuispour.be/content.aspx%3Fid%3D40&docid=5N5NIEbv5SALMM&imgurl=http://www.jesuispour.be/uploadedImages/IkBenVoor/Burgers/Campagnes_en_acties/V7_BIVV_10m2_GSM_FEMME_FR.jpg&w=2114&h=1406&ei=qaPcUN7hNvKY0QWw-oGAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=127&dur=13792&hovh=183&hovw=275&tx=172&ty=63&sig=118052325021343483421&page=1&tbnh=130&tbnw=203&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84

7)http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GAA3IRIU4

8)http://www.express.be/business/nl/technology/verbod-op-gsm-gebruik-achter-stuur-ontoereikend/120818.htm