Organisaties Voorzieningen

Wij hebben de opdracht gekregen van ACW. Wij houden ons specifiek bezig met het ACW van Bellegem.
Het ACW is een onderdeel van de Christelijke erknemersorganisaties.
Het doel van het ACW is dat ze zorgen voor een leefbare, solidaire, maar ook rechtvaardige samenleving. Mobiliteit is ook iets dat ACW veiliger wil maken.
Het ACW zoekt met de bevolking naar oplossingen, ze laten dus de stem van het volk ook gelden.
ACW luistert dus eigenlijk naar de problemen van de bevolking. Dit gebeurt democratisch
Zo kwamen wij dus ook aan onze opdracht ACW.
Door een bevraging in de stad Bellegem, heeft het ACW een resultaat gekregen dat er een groot probleem is rond het thema mobiliteit. Vooral rond de school verloopt niet alles vlot.
Wij hebben de opdracht gekregen om door acties te voeren, de mobiliteit in Bellegem te verbeteren.
Wij zullen proberen alle partijen aan te spreken en tot een goed & veilig Bellegem streven.

Andere Organisaties: