Verslag 9

Project: ACW – Mobiliteit in Bellegem

Verslag van de vergadering van 5 november 2012 door Yassine Lakhbizi

Aanwezig:
- Robin Devriendt (voorzitter)
- Yassine Lakhbizi (verslaggever)
- Vatchagan Pogosian
- Olivier Vanderheeren
- Daphne Gevaert
- Tom Putman
- Herlinde Durnez

Afwezig:
- Idriss Qnioun
- Eline Furniere

Agendapunten:
1. Goedkeuren verslag Robin Devriendt
2. Verderwerken individuele gesprek
3. Contacteren Emanuel en doelgroepen
4. Varia

1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering:
Verslag van de vorige vergadering was bondig en goed. Alle informatie die we hadden besproken was erin verwerkt.

2. Verderwerken individuele gesprek:
Op 6 februari 2013 moeten alle doelgroepen worden geïnterviewd .

Bockor: (Daphne, Eline & Robin)
Vragen die werden voorbereid om aan Bockor te stellen:

- Ondervinden jullie parkeermoeilijkheden?
- Klopt het dat jullie een museum zullen bouwen?
- Word er een extra parking bij het museum voorzien?
- Klopt het dat uw werknemers de parking bij de kerk innemen?
-De buurtbewoners zeggen dat uw werknemers de parking bij de kerk inpalmen die bedoeld is voor ouders die hun kinderen ophalen van school en bezoekers v.d. kerk. Wat is uw standpunt hierover?
-Bent u bereid mee te werken aan ons project? Om de parking ook te voorzien voor de ouders die hun kinderen naar school brengen.

Voorstelling die werd voorbereid om Bockor te contacteren:
-We stellen onszelf voor (onze namen)
-De school waarin we studeren.
-Waarover we ons project doen.
-We vertellen over ons bezoek aan Bellegem en wat we daar vaststelden.
-We vragen om hun standpunt. Zie vragen hierboven
-Prikkelen voor debat (Wat de bedoeling is) + ( Wie er aanwezig zal zijn) + + wanneer (welke momenten passen?).

Politici (Herlinde, Idriss & Yassine):
Gesprek met de schepenen werd voorbereidt:

1) Telefonisch contact: Wat zal er worden gezegd?
- Wij zijn studenten van Katho Kortrijk die in opdracht van ACW Kortrijk de mobiliteit in Bellegem wil aanpakken. We willen o.a. de verkeersproblematiek rond de school aanpakken.
Graag hadden wij met u een afspraak gemaakt om de problematiek wat breder te schetsen en te peilen bij u wat eventuele mogelijkheden kunnen zijn om het probleem van verkeersveiligheid aan te pakken.

2) Mail sturen: Wat wordt er hier in verwerkt?
-We sturen een mail en refereren terug naar ons telefonisch gesprek. We sturen daarin nog alle informatie die we hebben verzameld, vastgesteld en verwerkt. Alle informatie wordt dan toegelicht wanneer alle partijen worden verzameld op de vergadering.

Wat hebben wij hiervoor allemaal nodig?
-Alle verslagen van ons groep
-Duidelijke beeldmateriaal waarin de problematiek te zien is.
-Strategische planning

School (Olivier, Vatcho & Tom):
School contacteren om een afspraak vast te leggen
In het gesprek zelf komen volgende punten aan bod:

- Ons voorstellen. ( Studenten van Katho Kortrijk in samenwerking met ACW Kortrijk)
- Wat we van plan zijn? ( Verkeersproblematiek rond de school & Bellegem aanpakken)
-Waarover het gaat?
- Welke problemen we constateerden tijdens ons bezoek aan Bellegem. (parkeergelegenheid rond de buurt van de school voor ouders??)
- Wat doen jullie rond veiligheid?
- Zijn er problemen rond/in de school omtrent verkeersplaatsen? Hoe kunnen deze volgens u aangepakt worden? Suggesties? Tips voor mogelijke acties?

We mailen onze informatie rond deze problematiek ook naar de directeur .

3. Contacteren Emanuel en de doelgroepen.
We hebben Emanuel proberen te contacteren om een afspraak te maken.

-We hebben Emanuel proberen te bereiken om :
11u: Geen resultaat.
12u25: Terug geen resultaat.
Zelf hebben we geen boodschap achtergelaten. We zullen daar bij de volgende telefoongesprekken rekening mee houden.
We hebben Emanuel ook een nieuwe email gestuurd:
- Wat hij van de strategische planning vond?
- Of we die nieuwe school erbij moesten betrekken? Vind Emanuel dit een goed idee?

School; De directeur van de school werd ook gecontacteerd:
Olivier heeft de directeur gecontacteerd. Daarin heeft hij ons voorgesteld als leerlingen uit het 1ste jaar Sociaal werk uit Katho Kortrijk die in samenwerking met ACW Kortrijk iets wil doen aan de verkeersproblematiek in Bellegem en vooral rond de school. Olivier vroeg ook of het mogelijk was om een afspraak te maken met de directeur.
De directeur van de school en de werkgroep (bestaande uit leerkrachten) wil afspreken met ons. Best na de examens door de drukke periode op school. Via mail konden we een afspraak vastleggen. De gegevens van de school konden we terug vinden op de site van de school.

Politici: Schepen van mobiliteit:
De schepen van mobiliteit konden we nog niet bereiken. We gingen vragen aan Emanuel wie de nieuwe schepen was.

Verslag van de vergadering van 6 december door Yassine Lakhbizi

Aanwezig:
- Robin Devriendt (voorzitter)
- Yassine Lakhbizi (verslaggever)
- Olivier Vanderheeren
- Robin Devriendt
- Tom Putman
- Herlinde Durnez
Afwezig:
- Vatchagan Pogosian
- Idriss Qnioun
- Eline Furniere
Agendapunten:
1. Les: Communicatie
2. Terug contacteren Emanuel
3. Individuele groepen
4. Varia
5. Evaluatie van de groep en de voorzitter

1. Les: Hoofdstuk Communicatie- 9u30-10u30:
De powerpoint die Mw Ternest gebruikte rond deze les kun je terug vinden op Toledo:
Ik heb enkele puntjes genoteerd:
Definitie Oomkes: Uitwisseling symbolische info tussen minimum 2 mensen.
Referentie kader: Het referentiekader van mensen is van invloed op de manier waarop ze met elkaar communiceren. Mensen met eenzelfde soort referentiekader communiceren vaak makkelijker met elkaar dan mensen met een totaal verschillend referentiekader. Als u praat met iemand die u al jaren kent, heeft u vaak veel minder woorden nodig om elkaar te begrijpen dan wanneer u praat met een vreemde. Een groot verschil in referentiekader betekent dat zender en ontvanger extra hun best moeten doen om elkaars gedachten, bedoelingen en gevoelens te volgen. De zender moet woorden gebruiken die de ontvanger begrijpt.
Dit is een probleem als de zender en ontvanger uit verschillende landen komen en dus een andere taal spreken. Maar ook als ze uit hetzelfde land komen kunnen zender en ontvanger verschillende 'talen' spreken. Wordt vaak gevormd door geslacht, cultuur, vroegere ervaringen en opvoeding.
Wat een persoon ziet: Objectieve weergave
Wat een persoon uit iets afleidt: Subjectieve weergave

In communicatie heb je ook verschillende aspecten:
Expressief aspect: De zender van de boodschap, oftewel degene die aan het woord is, laat ook iets van zichzelf zien, hij brengt iets over zijn persoonlijkheid naar buiten. Het expressieve aspect heeft veel te maken met hoe we willen overkomen op de ander.
Zakelijke aspect: Allereerst bevat elke boodschap zakelijke informatie, een beschrijving van feiten. Dit noemen we het zakelijke of inhoudelijke aspect. Alle gesprekken gaan ergens over, en dat kan van alles zijn: het weer, een gebeurtenis, het gedrag van een ander, een weekendje weg, een toetsresultaat enzovoort
Relationeel aspect: Communicatie heeft ook een relationeel aspect. Dit aspect wordt ook wel betrekkingsaspect genoemd. Het betreft een impliciete mededeling over hoe je de ander ziet. Door houding en woordkeus laat je weten hoe je de relatie met de ander inschat. Een vriend die bij je uithuilt, laat daarmee zien dat hij zich bij jou veilig voelt en dat hij je vertrouwt
Appelerende aspect: Als we communiceren, doen we elkaar onbewust voorstellen over de manier van op elkaar reageren.
2. Terug contacteren Emanuel:
Tom heeft Emanuel kunnen bereiken en in de telefoongesprek werd onder meer het volgend vermeld:
Of we een afspraak konden maken om ons strategische planning voor te stellen.
Emanuel ging Robin contacteren om volgende week terug samen te komen.
We zullen afspreken op school (KATHO KORTRIJK).
De afspraak zal waarschijnlijk doorgaan op woensdag 12 december 2012 maar is nog niet bevestigd.

3. Individuele groepen:
Rond de individuele gesprekken heeft elk groepje zijn eigen voorgesteld waar die al zat met zijn doelgroep. Daarnaast hebben we ook tijd genomen om de enquête die Emanuel doorgestuurd heeft via mail eens te bekijken. De inhoud van de mail ging over de geschiedenis van Verkeersproblematiek in Bellegem. Daaruit zullen de we dan de belangrijkste punten halen.

4. Evaluatie van de groep en van de voorzitter
4.1. Groep:
Ondanks het feit dat we met enkele afwezigen waren hebben we toch vooruitgang geboekt. Door het niet kunnen bereiken van Emanuel donderdag konden we niet doorwerken aan enkele punten. Vaak was de concentratie ver te zoeken. De sint en de 3 pieten gaven de nodige suikers om terug intensief aan het werk te gaan.

4.2. Voorzitter:
Positief:
Robin heeft zijn taak als voorzitten goed gedaan. We hebben onze agendapunten voldaan. We werkten gestructureerd en hebben punt voor punt besproken. Hij stuurde ons de goede richting in en bij het niet verderwerken gaf hij een signaal dat we door moesten werken.
Werkpunt:
Soms mag er strenger worden opgetreden. Meer krachtdadigheid zou wel mogen.

Agendapunten voor volgende week:
1. Goedkeuren verslag
2. Gesprek Emanuel voorbereiden (strategische planning afprinten)
3. Methodiek om de groep te evalueren.
4. Strategische planning verder uitwerken en aanpassen.
5. Goedkeuren verslag.
6. Varia.
7. Moment proberen vast te stellen interview & vergadering.